Výcvik vojenských pozorovateľov do mierových misií UNTSO a EUMM


Výcvik vojenských pozorovateľov do mierových misií UNTSO a EUMM V roku 2023 oslavovala najstaršia misia Organizácie spojených národov UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) 75 rokov od svojho vzniku. Podobne EUMM (European Union Monitoring Mission) pozorovateľská misia EÚ v Gruzínsku si v tomto roku pripomenula 15 rokov od svojho založenia. V obidvoch pozorovateľských misiách pôsobia príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) vykonala v termíne od 6. do 24. novembra 2023 výcvik vojenských pozorovateľov, ktorí budú v blízkej budúcnosti pôsobiť na Blízkom východe a v Gruzínsku. Špecifikom tohto výcviku je jeho komplexnosť, ktorá pripravuje príslušníkov OS SR na plnenie úloh vyplývajúcich z mandátu jednotlivých misií. Začiatok výcviku bol zameraný na nadobudnutie potrebných teoretických informácií s dosahom na rôzne oblasti, charakteristiku operácie, všeobecné informácie a špecifiká spôsobu života, históriu konfliktu, mínovú bezpečnosť ako aj prácu s tlmočníkmi. Výcvik postupne prechádzal do praktických zamestnaní, kde sa cvičiaci zdokonaľovali pri poskytovaní prvej pomoci pri mínových incidentoch, pohybe v nepreverenom priestore, technickej príprave a praktických jazdách v teréne. Vojenskí pozorovatelia musia byť pripravení aj na najhoršie varianty, nakoľko pôsobia v priestore nasadenia bez zbrane. Jeden z takýchto scenárov je ich možný únos, zajatie a následné vypočúvanie. Významnou mierou ku skvalitneniu výcviku prispelo odovzdanie skúseností príslušníkmi UNTSO a EUMM formou videotelekonferencie z priestoru operácie. V druhej polovici výcviku sa dôraz kládol na praktické zamestnania, ktoré zahájili vykonaním pešej patroly s rôznymi incidentami pripravenými imitačnou skupinou. K vyvrcholeniu výcviku patrilo trojdňové praktické cvičenie na posádkovom cvičisku Sučany. Budúci vojenskí pozorovatelia si na mieste vybudovali pozorovacie stanovisko (Team Site). V rámci výcviku vykonávali pozorovanie, mobilné a pešie patroly do priestoru operácie, kde boli rozohrávané jednotlivé narušenia, ako aj incidenty zamerané na preverenie a implementáciu nadobudnutých teoretických vedomostí. Posledný deň výcviku cvičiaci absolvovali záverečný test. Následne boli vykonané záverečné pohovory s výberom príslušníkov OS SR pre pôsobenie v misiách UNTSO a EUMM v pozícii vojenských pozorovateľov.

fotofotofotofotofoto 2foto 2

Autor: VJVM ZaVaMD , Foto: VJVM ZaVaMD - Dátum: 01.12.2023
Čítanosť: 713
Verzia pre tlač

Skočiť na menu