Preskocit navigáciu

Veliteľstvo síl výcviku a podpory


Reforma Ozbrojených síl Slovenskej republika - Model 2010 predpokladala do roku 2010 vytvoriť profesionálne, efektívne, ale ekonomicky dostupné ozbrojené sily, organizované, vyzbrojené a vycvičené v súlade s Vojenskou stratégiou Slovenskej republiky, ktoré budú modernizované tak, aby boli interoperabilné s vojenskými organizáciami NATO a podporované efektívnymi a hospodárnymi činnosťami.

Zriadenia Veliteľstva síl výcviku a podpory a síl výcviku a podpory a jeho zaradenie do systému velenia a riadenia ozbrojených síl SR umožňuje oddelenie riadenia a vykonávania základného a odborného výcviku od bojových jednotiek. Zároveň umožňuje sústrediť úlohy riadenia logistiky do jedného centra s cieľom vylúčiť možné duplicity, vytvoriť efektívny systém spojenia na podporu velenia, riadenia a kontroly zefektívniť podporu činnosti MO SR.


Filozofiou vzniku bolo sústrediť pod jedno veliteľstvo výkon všeobecných činností v prospech pozemných, vzdušných síl a ostatných útvarov a zariadení. Kumuláciou týchto činností pod jedno veliteľstvo došlo k úspore počtov proti stavu, pri ktorom boli tieto činnosti riešené samostatne pod jednotlivými veliteľstvami.

 

 


Hlavné úlohy veliteľstva síl výcviku a podpory:

 

  • organizovať, riadiť a zabezpečovať základný a odborný výcvik vrátane špeciálneho výcviku profesionálnych poddôstojníkov,
  • podieľať sa na organizovaní prípravy pozorovateľov a jednotiek vysielaných do vojenských misií,
  • zabezpečovať poskytovanie slávnostných vojenských pôct ústavným činiteľom SR, predstaviteľom cudzích štátov, ministrovi obrany SR, náčelníkovi Generálneho štábu OS SR a ďalším predstaviteľom OS SR v zmysle štátneho protokolu,
  • zabezpečiť vojenské pocty pri oslavách rôznych výročí, významných udalostí, slávností, pietnych aktov a úmrtí vojakov,
  • zmobilizovať vytvárané prvky v rámci OS SR,
  • realizovať postupné plnenie Cieľov síl v súčinnosti s Generálnym štábom OS SR.
  V roku 2009 prechádzali sily výcviku a podpory OS SR veľkými reorganizačnými zmenami a veliteľstvo síl aplikovalo na svoju štruktúru model zhodný z Generálnym štábom OS SR. Z predchádzajúcich šiestich odborov tak vznikli tri odbory: Odbor pre operácie, Odbor podpory operácií a Odbor rozvoja spôsobilostí.
Štruktúra veliteľstva síl výcviku a podpory po 1.7.2009
 
 
 
 

Skočiť na menu


Share