Preskocit navigáciu

Sily výcviku a podpory


Reforma ozbrojených síl Model 2010 predpokladal do roku 2010 vytvoriť profesionálne, efektívne, ale ekonomicky dostupné ozbrojené sily, organizované, vyzbrojené a vycvičené v súlade s Vojenskou stratégiou Slovenskej republiky. Od roku 2002 sú v systéme velenia a riadenia Ozbrojených síl SR novým prvkom sily výcviku a podpory.

Zriadené boli zákonom o ozbrojených silách Slovenskej republiky č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spolu s pozemnými a vzdušnými silami tvoria základnú a rovnocennú súčasť ozbrojených síl SR. Vznik nového organizačného celku umožňuje oddeliť riadenie základného a odborného výcviku od bojových jednotiek a sústrediť úlohy riadenia logistiky do jedného centra. Tým sa vylúčia existujúce duplicity, vytvára sa efektívny systém spojenia na podporu velenia a kontroly a zefektívňuje sa podpora činnosti Ministerstva obrany SR.

Veliteľstvo síl výcviku a podpory v Trenčíne vzniklo 1. júla 2002 na základe Nariadenia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR na realizáciu organizačných zmien v jednotlivých druhoch vojsk, vojenských útvaroch a zariadeniach Armády SR v roku 2002. Pod toto veliteľstvo sa sústreďuje výkon všeobecných činností v prospech pozemných a vzdušných síl a ostatných útvarov a zariadení.

Hlavné úlohy síl výcviku a podpory

Hlavnými úlohami je organizovať, riadiť a zabezpečovať základný a odborný výcvik vojska a poddôstojníkov, podieľať sa na organizovaní prípravy pozorovateľov a jednotiek vysielaných do vojenských misií,  zabezpečovať prevádzku mobilných komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov, poskytovať slávnostné vojenské pocty ústavným činiteľom SR, predstaviteľom cudzích štátov, ministrovi obrany SR, náčelníkovi Generálneho štábu OS SR a ďalším predstaviteľom OS SR v zmysle štátneho protokolu. Poskytovať vojenské pocty pri oslavách rôznych výročí, významných udalostí, slávností, pietnych aktov a úmrtí vojakov.


Organizačná štruktúra síl výcviku a podpory

Po reorganizačných zmenách v roku 2013 dosiahli Sily výcviku a podpory Ozbrojených Síl Slovenskej republiky nasledujúcu štruktúru platnú od 1.1.2014.


Skočiť na menu


Share