Preskocit navigáciu

Veliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATO


Veliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATO

Príslušníci veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR si v utorok 8. apríla 2014 slávnostným nástupom pripomenuli 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.
„Desiate výročie vstupu Slovenskej republiky do NATO predstavuje pre nás desať rokov tvrdej a vytrvalej práce, ale aj reformu našej armády na armádu 21. storočia. NATO sa pre nás stalo základným prvkom tvorby obrany našej krajiny a bezpečnosti Slovákov. Verím, že nasledujúcich desať rokov členstva bude predstavovať spoločný prínos nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre Severoatlantickú alianciu, pretože novodobé výzvy tvorby bezpečného a demokratického priestoru si vyžadujú spoločné riešenia celej medzinárodnej komunity“, zdôraznil vo svojom príhovore veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR plukovník Martin Stoklasa.
V ďalšej časti programu nasledovalo udelenie pamätných medailí k 10. výročiu vstupu SR do NATO pre vybraných príslušníkov síl. V rámci spoločného nástupu udelil veliteľ síl svoj pamätný odznak II. stupňa veliteľovi Výcvikovej jednotky vojenských misií podplukovníkovi Ladislavovi Kiselovi za vzornú organizáciu a zabezpečenie 24. zasadania pracovnej skupiny pre výcvik a vzdelávanie do operácii na podporu mieru (TEPSO NTG TG). V závere slávnostného nástupu poďakoval veliteľ síl všetkých prísušníkom síl za dosahované výsledky v uplynulom období a zaželal veľa elánu do ďalšej práce v nasledujúcom období.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy bola založená 4. apríla 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy, ktorou vznikla bezpečnostná organizácia západných demokratických štátov ako odpoveď na povojnovú situáciu v Európe. Washingtonská zmluva je dokument, ktorý ma 14 článkov a po ratifikácii nadobudol platnosť 24. augusta 1949. Článok 3 zaväzuje členské krajiny k individuálnemu aj spoločnému rozvíjaniu obranyschopnosti, článok 4 zabezpečuje konzultácie medzi členskými krajinami v prípade ohrozenia. Článok 5 hovorí, že akýkoľvek útok proti jednému alebo viacerým členským štátom sa bude považovať za útok proti všetkým. V prípade útoku každá zmluvná strana uplatní právo na obranu podľa článku 51 Charty OSN, a pomôže napadnutej strane. Slovenská republika sa, spolu s ďalšími šiestimi krajinami, oficiálne stala členom Severoatlantickej aliance 29. marca 2004.


Veliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATOVeliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATO3Veliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATO3Veliteľstvo SVaP si pripomenulo výročie vstupu do NATO3

Autor: kpt. Ing. Ján BREZULA , Foto: kpt. Ing. Ján BREZULA - Dátum: 08.04.2014
Čítanosť: 9290
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share